Thơ Hán-Việt

Tâm Sự Lão Đưa Đò

(Bài Xướng)
Tâm Sự Lão Đưa Đò
Dù nắng hay mưa nguyện trải lòng,
Sá gì rét lạnh những cơn giông.
Đón đưa chú bác lên bờ vắng,
Đợi rước cô dì xuống chợ đông.
Được bát cơm đầy nên ấm dạ,
Nhận đồng xu nhỏ bởi dày công.
Mai đây lữ khách rời làng cũ,
Có nhớ lão đò trên bến sông?
Sep 4-2022
(Bài Họa)
TÂM SỰ ÔNG LÁI ĐÒ 
Ngày tháng êm trôi vẫn một lòng
Dù cho nắng gió với mưa giông
Người qua tấp nập khi sang hạ
Kẻ lại lơ thơ lúc chuyển đông
Lặng lẻ chèo thuyền hao tổn sức
Âm thầm đưa khách tốn dầy công
Đưa đò ông lão ôn niềm nhớ
Chiến sĩ hôm nào giữ núi sông
 Nhật Đạo – Sept. 9, 2022
Có rất nhiều Comments rất tích cực cho bài Họa “Tâm Sự Ông lái Đò” của Huynh Nhật Đạo, do đó bài Họa này tôi đưa lên hàng đầu của trang Web, Ở  Chương Mục này thường là những bài thơ hay những bài viết được chọn lọc là có tính Tiêu Biểu.
Những comments thông thường đều nhận xét bài họa “Tâm Sự Ông lái Đò” của thi huynh Nhật Đạo là ở 2 câu chót, được cho là rất tuyệt và “có hậu”:
Đưa đò ông lão ôn niềm nhớ
Chiến sĩ hôm nào giữ núi sông
Trong 2 câu thơ chót  hay nguyên cả bài Họa, quý vị có thấy có câu nào đề cập đến vũ khí hay không? “câu trả lời là “không”, nhưng suy ra và tán rộng ra thì bên trong đó nó đã hàm chứa vũ khí đó chớ, vì ông lão “gìn giữ núi sông” thì chẳng lẽ ông giữ núi sông bằng tay không hay sao? đương nhiên trong tay ông ít nhất cũng phải có tấc sắt, nếu không muốn nói là ông lão cũng phải có súng óng, đạn dược, dao găm gì đó chớ.
Đó, nó hay là hay ở điểm đó và nó có “cái hậu” là nó đã biểu hiện là ông lão chỉ là một chiến sĩ yêu quê hương và canh cánh trong lòng với tình nhà nợ nước trong niềm thương nỗi nhớ, thời mà ông lão còn trong quân ngũ, ông lão đã làm tròn bổn phận là một chiến sĩ “gìn giữ núi sông” thật là truyệt phài không quý vị.

Leave a Reply

error: Content is protected !!